Rechtsbijstandsverzekering

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan kunt u eenvoudig een gespecialiseerde advocaat van Bowmer & Nuiten inschakelen, ook voor zaken waarvoor de bijstand van een advocaat niet verplicht is.

Het Europees Gerechtshof heeft bepaald dat een rechtsbijstandsverzekeraar een verzekerde niet mag belemmeren om en eigen advocaat te kiezen. De verzekerde is nu geheel vrij om de advocaat die hij of zij het meest geschikt acht voor de zaak in te schakelen. Inmiddels hebben alle Nederlandse rechtsbijstandsverzekeraars hun werkwijze aan deze uitspraak aangepast. Let u er echter wel op dat er in bepaalde gevallen ook een eigen bijdrage verschuldigd kan zijn voor het inschakelen van een eigen advocaat.

Hoe gaat de vrije advocaatkeuze in zijn werk? U neemt contact op met ons om te bezien of wij u kunnen helpen en maakt een afspraak. Voorafgaand aan de afspraak neemt u contact op met uw verzekeraar en vraagt om dekking voor het inschakelen van een van onze advocaten voor een juridisch geschil. Als de verzekeraar dekking verleent, dan neemt de verzekeraar contact op met ons om de tarieven te bevestigen en vervolgens zijn de kosten conform de voorwaarden van de door u afgesloten polis gedekt.

Let er wel op dat u vóór de eerste afspraak al uw verzekeraar heeft gesproken, want anders kan het zijn dat verzekeraar de kosten niet volledig wil dekken. Let ook op de dekking die de verzekeraar verleent, want deze kan beperkt zijn afhankelijk van de soort zaak.

Als u twijfelt of uw verzekering de kosten van een bepaald geschil dekt, kijken wij graag vrijblijvend naar uw polis voor u.

Neem contact op