Samenwerking en tuchtrecht

Voor zelfstandigen in vrije beroepen, zoals accountants, architecten, medici, maar ook advocaten en notarissen, biedt Bowmer & Nuiten gerichte diensten voor het oplossen van specifieke problemen die bij de vrije praktijk aan de orde kunnen komen. Denk aan geschillen binnen de maatschap, beëindiging van de samenwerking, overtreding van relatie- en/ of concurrentiebedingen of tuchtrechtelijke problemen.

Bij Bowmer & Nuiten staat een team van ervaren advocaten en mediators klaar om u te adviseren en te begeleiden. Uitgangspunt is geschillenbeslechting in der minne, zodat u zich kunt concentreren op waar u goed in bent, uw eigen praktijk. Daarbij is mediation een krachtig medium om snel en efficiënt tot een passende oplossing te komen waar alle betrokkenen vrede mee kunnen hebben. Lukt onderling overleg echter niet, dan gaan wij voortvarend te werk en nemen voor u de nodige maatregelen bij de rechter om uw belangen te beschermen. Voor meer informatie over mediation voor professionals, kunt u contact opnemen met Sabine Imdahl, mediator.

Het komt helaas steeds vaker voor dat professionals door cliënten en patiënten worden aangeklaagd bij de tuchtrechter. Het is mogelijk om zelf bij het tuchtcollege op te treden om uw belangen te verdedigen, maar dat is wellicht niet altijd wenselijk of verstandig. Bowmer & Nuiten biedt ook hier begeleiding en ondersteuning voor de professionele praktijk en vrije beroepen.

Maria Bowmer treedt al meer dan 15 jaar op voor medische professionals (huisartsen, medisch specialisten, tandartsen en verpleegkundigen) bij diverse tuchtcolleges en kan u bij uitstek helpen wanneer er een klacht tegen u wordt ingediend.

Pim Nuiten is oud-deken van het arrondissement Dordrecht en Lid van de Raad van Discipline. Hij is dan ook bij uitstek gekwalificeerd om advocaten van advies te dienen in tuchtrechtelijke kwesties.

Voor meer informatie over kwesties met betrekking tot de professionele praktijk, kunt u contact opnemen met Maria Bowmer of Pim Nuiten.

Lees meer:

Neem contact op