Nieuws

Juridisch nieuws voor onze cliënten en websitebezoekers.

Wettelijke betalingstermijn voor grote ondernemers per 1 juli 2022 verkort naar 30 dagen

Wettelijke betalingstermijn voor grote ondernemers per 1 juli 2022 verkort naar 30 dagen

Vanaf 1 juli 2022 moeten grote bedrijven de rekeningen van mkb’ers sneller gaan betalen. De maximale wettelijke betaaltermijn wordt dan verkort van 60 naar 30 dagen.... Lees verder

Dutch name change

Onze nieuwe website Dutch Name Change geeft informatie in het Engels over allerlei aspecten van naamswijziging in Nederland.... Lees verder

Indexering alimentatie 2022

Indexering alimentatie 2022

Per 1 januari 2022 worden alimentatieverplichtingen geïndexeerd met 1,9 %. Dit percentage geldt zowel voor kinderalimentatie als voor partneralimentatie.... Lees verder

Uitleg over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Uitleg over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Bestuurders van stichtingen en verenigingen worden door de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen onderworpen aan strengere regels. In dit nieuwe artikel worden de belangrijkste wijzigingen besproken.... Lees verder

FAQ:  Actuele vragen over het coronavirus en het arbeidsrecht: vaccinatie

FAQ: Actuele vragen over het coronavirus en het arbeidsrecht: vaccinatie

In deze FAQ behandelen wij steeds 5 veel gestelde vragen over het arbeidsrecht en corona. Deel 1 gaat over vaccinaties. Wat mag u als werkgever nu wel of niet van uw werknemers vragen?... Lees verder

Nederlandse rechter breidt bevoegdheid voor echtscheidingsprocedure uit tijdens coronapandemie

Tijdens de coronacrisis blijkt het niet altijd mogelijk om te reizen voor de echtscheiding. De Nederlandse rechter heeft recent de bevoegdheid uitgebreid om een scheiding in Nederland toch mogelijk te maken.... Lees verder

Kan de werkgever het dragen van mondkapjes verplichten?

Kan de werkgever het dragen van mondkapjes verplichten?

De corona pandemie vraagt veel van zowel werkgevers als werknemers. Een veel gestelde vraag is of een werkgever werknemers mag verplichten om een mondkapje tijdens het werk te dragen.... Lees verder

Indexering alimentatie 2021

Indexering alimentatie 2021

Per 1 januari 2021 worden alimentatieverplichtingen geïndexeerd met 3,0 %.... Lees verder

Verkorting duur partneralimentatie

Verkorting duur partneralimentatie

De eerste kamer heeft op 21 mei jl. ingestemd met verkorting van de termijn voor partneralimentatie. Wat gaat er veranderen?... Lees verder

Stipt Payroll B.V. Faillissement

Informatie over het faillissement van Stipt Payroll B.V.... Lees verder

Nieuwe naam en vernieuwde website

Per 1 februari 2019 is onze naam veranderd in Bowmer & Nuiten Advocaten. Daar hoort ook een nieuwe, frisse, huisstijl en een vernieuwde website bij.... Lees verder

Compensatie transitievergoeding

Er is een compensatieregeling op komst voor werkgevers, die transitievergoedingen verschuldigd zijn voor het ontslag van zieke werknemers na twee jaar ziekte.... Lees verder

Risicoanalyse van uw onderneming?

Heeft u wel eens goed nagedacht over de juridische risico's die u loopt met uw ondernemingsvorm? Laat door ons een risicoscan uitvoeren. Dan weet u zeker dat het goed zit!... Lees verder

FD: Ook gescheiden mensen gaan ooit met pensioen

FD: Ook gescheiden mensen gaan ooit met pensioen

Onze Maria Bowmer werkte mee aan een verdiepend stuk in het Financieele Dagblad over de complicaties bij pensioen en echtscheiding.... Lees verder

Nieuwe medewerker: mr. Hans Huybens

Nieuwe medewerker: mr. Hans Huybens

Met ingang van 1 februari 2018 is ons team versterkt met een nieuwe advocaat, mr. Hans Huybens.... Lees verder

Indexering alimentatie 2018

Indexering alimentatie 2018

Alimentatieverplichtingen worden per 1 januari 2018 met 1,5 % verhoogd.... Lees verder

Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen aangenomen door Eerste kamer

Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen aangenomen door Eerste kamer

Binnenkort wordt in Nederland niet meer standaard getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. De gemeenschap wordt in principea beperkt tot hetgeen tijdens het huwelijk is opgebouwd.... Lees verder

Problematiek rond het ontslag van langdurig zieke werknemers onder de WWZ

Problematiek rond het ontslag van langdurig zieke werknemers onder de WWZ

Sinds 2015 is het ook bij het ontslag van een langdurig zieke werknemer verplicht om een transitievergoeding te betalen. De minister heeft nu een compensatieregeling beloofd om werkgevers te ontlasten.... Lees verder

Hoge Raad: Faillissement doet niet af aan betalingsverplichting voor door failliet geleverde diensten

Hoge Raad: Faillissement doet niet af aan betalingsverplichting voor door failliet geleverde diensten

Op 2 december heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de vraag wanneer de curator wel of niet betaling kan eisen voor diensten die voor faillissement zijn geleverd, ook al is het werk nog niet voltooid!... Lees verder

Indexering alimentatie 2017

Indexering alimentatie 2017

Per 1 januari 2017 worden alimentatieverplichtingen geïndexeerd met 2,1 %.... Lees verder

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden ingevoerd

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden ingevoerd

Per 1 september 2016 is een nieuwe wet ingevoerd die erfgenamen beter beschermt tegen schulden van de overledene.... Lees verder

Civielrechtelijk bestuursverbod ingevoerd

Civielrechtelijk bestuursverbod ingevoerd

Per 1 juli jl. is het civielrechtelijk bestuursverbod ingevoerd. Hiermee verkrijgen de faillissementscurator en het OM de mogelijkheid om frauderende bestuurders een bestuursverbod op te leggen.... Lees verder

Vrije advocaatkeuze bevestigd door Europees Hof

Vrije advocaatkeuze bevestigd door Europees Hof

Op 7 april jl. heeft het Europees gerechtshof geoordeeld dat verzekerden ook voor zaken waar geen bijstand van een advocaat verplicht is, maar wel mogelijk, vrije advocaatkeuze hebben... Lees verder

Problemen met het nieuwe ontslagrecht

Problemen met het nieuwe ontslagrecht

De kranten kopten er op 24 januari jl. mee. Door invoering van de WWZ, het nieuwe ontslagrecht, is grote onzekerheid ontstaan bij zowel werknemers als werkgevers rondom het ontslagtraject.... Lees verder

Lancering Jonge Ondernemersdesk

Lancering Jonge Ondernemersdesk

Met trots lanceren wij de jonge ondernemersdesk, een nieuw initiatief van Veldhuijzen & Nuiten om startende ondernemers op laagdrempelige wijze te helpen met juridische problemen in de opstartfase van de onderneming.... Lees verder

Indexering alimentatie 2016

Indexering alimentatie 2016

Per 1 januari 2016 worden alimentatieverplichtingen geïndexeerd met 1,3 %... Lees verder

Lancering familierechtdesk voor de LGBT gemeenschap

Lancering familierechtdesk voor de LGBT gemeenschap

Veldhuijzen & Nuiten is trots om mede te delen dat wij vanaf heden ook een gespecialiseerde familierechtdesk hebben voor de LGBT gemeenschap.... Lees verder

Lagere transitievergoeding bij ontslag wegens slechte financiële situatie

Lagere transitievergoeding bij ontslag wegens slechte financiële situatie

Per 1 juli 2015 moet de werkgever een verplichte transitievergoeding betalen als hij een arbeidsovereenkomst beëindigt. Als de onderneming in financiële moeilijkheden verkeert kan echter een lagere vergoeding gelden.... Lees verder

Wijziging fiscale regels: grote gevolgen voor berekening kinderalimentatie

Wijziging fiscale regels: grote gevolgen voor berekening kinderalimentatie

Met ingang van 1 januari 2015 wordt een aantal fiscale regelingen voor gescheiden ouders met minderjarige kinderen ingrijpend gewijzigd.... Lees verder

Curator Packing Plus bij Opgelicht?!

Curator Packing Plus bij Opgelicht?!

Op 28 oktober 2014 werd een opmerkelijke aflevering van het programma Opgelicht?! uitgezonden met in de hoofdrol de bestuurder van het failliete Packing Plus B.V.... Lees verder

Het recht om op internet vergeten te worden

Het recht om op internet vergeten te worden

Op 13 mei 2014 heeft het Europese Hof in een baanbrekend arrest bepaald dat internet zoekmachines niet alleen doorgeefluiken zijn voor informatie, maar ook zelf verantwoordelijkheid hebben voor de inhoud van deze data.... Lees verder

Boetebedingen bij huur woonruimte toelaatbaar?

Boetebedingen bij huur woonruimte toelaatbaar?

In de (particuliere) verhuur wordt er vaak gebruik gemaakt van algemene voorwaarden waarin boetebedingen voor de huurder zijn opgenomen.... Lees verder

Exploitatieverplichting bij huurovereenkomst bedrijfsruimte

Exploitatieverplichting bij huurovereenkomst bedrijfsruimte

In veel huurovereenkomsten is een bepaling opgenomen die de huurder verplicht de ruimte ook daadwerkelijk zelf te gebruiken. Kan de huurder echter altijd aan dit beding worden gehouden?... Lees verder

Terugkoopgarantie: een uitkomst bij projectontwikkeling

Terugkoopgarantie: een uitkomst bij projectontwikkeling

De voordelen van een terugkoopgarantie bij projectontwikkeling geillustreerd door een praktijkgeval.... Lees verder

Bestuurders en commissarissen van Landis aansprakelijk

Bestuurders en commissarissen van Landis aansprakelijk

Op 19 juni 2013 heeft de rechtbank de bestuurders en commissarissen aansprakelijk geacht voor vrijwel het gehele tekort van EUR 45 miljoen in het faillissement van het Landis ICT concern.... Lees verder

Rabobank kan restschuld niet via hypotheekakte innen

Rabobank kan restschuld niet via hypotheekakte innen

De Hoge Raad heeft bepaald in welke situaties de notariële akte de bank toelaat om een restschuld te executeren.... Lees verder

Uitwinning van inventarisgoederen: wedloop tussen bank en fiscus

Uitwinning van inventarisgoederen: wedloop tussen bank en fiscus

Van oudsher heeft de fiscus een wapen om zijn positie tegenover de zekerheidsgever veilig te stellen: het bodemrecht. Dit proberen pandhouders te omzeilen door de zaken van de bodem weg te nemen.... Lees verder